Valberedningen

Nedan finns kontaktuppgifter till respektive ledamot i Valberedningen samt vilka föreningar som denne är kontaktperson för.

Förslag till förbundsmötet

Remiss 1

Remiss 2

Remiss 3

Ordinarie ledamöter

Sven-Åke Söderbjörk (Marin B, Karlskrona)

Ordförande
070-983 18 05, 0455-850 00
sven-ake.soderbjork@officersforbundet.se
Föreningar: OF Södra Skåningarna, OF Eksjö Garnison, Kustflottans OF, OF MarinB/SSS, OF Göteborg, OF Seniorerna, Marinstabens OF

Björn Blomberg (HKV, Stockholm)
070-257 35 03, 08-788 750 00
bjorn.blomberg@officersforbundet.se
Föreningar: OF Högkvarteret, Livgardets OF, OF Karlberg, Arméstabens OF

Ulrika Palm (Trängregementet, Skövde)
070-280 95 05, 0500-46 50 00
ulrika.palm@officersforbundet.se
Föreningar: OF Wanäs, OF Skaraborgarna, OF TrängR, OF MSS, OF MR V

Karl-Johan Boberg (OF Amfibiekåren)
karl-johan.boberg@officersforbundet.se
Föreningar: OF AMF, OF F17, OF FHS, OF FMV, Försvarsdepartementets OF, OF MR S

.

Johan Falck (Flygstaben, Såtenäs)
070-886 99 81, 0510-47 82 37
johan.falck@officersforbundet.se 
Föreningarn: OF F7, OF Helikopter, Halmstadskolornas OF, OF Flygstaben

Ola Arvidsson (A9, Boden)
070-693 88 63, 0921-349 816
ola.arvidsson@officersforbundet.se
Föreningar: OF Bothnia, O F21, OF HvSS, OF SkyddC, OF FortV

Tim Björklund (LSS, Uppsala)
070-690 10 08, 018-19 69 68
tim.bjorklund@officersforbundet.se
Föreningar: OF Lv6, OF Enköping, OF FMLOG, OF FMTIS, Ärna OF