Valberedningen

Nedan finns valberedningens slutliga förslag

Valberedningens slutliga förslag

Valberedningen är nu klar med sitt arbete och lämnar nedan slutliga förslag till förbundsmötet.

Slutligt förslag

Förslag förbundsstyrelse

Förslag revisorer och ersättningskommitté

Förslag hedersmedlemmar

Nominerade förtroendevalda

Nominerade hedersmedlemmar

Adresslista valberedningen

Remiss 3

Remiss 3

Tidplan

Förslag förbundsstyrelse

Förslag revisorer och ersättningskommitté

Nominerade förtroendevalda

Nominerade hedersmedlem

Adresslista valberedning

Remiss 2

Remiss 2

Tidplan

Förslag förbundsstyrelse

Förslag revisorer och ersättningskommitté

Nominerade

Adresslista valberedningen

Remiss 1

Remiss 1

Tidplan

Nominerade

Förslag förbundsstyrelse

Förslag revisorer och ersättningskommitté

Ordinarie ledamöter

Sven-Åke Söderbjörk, ordförande (Marinbasen (MarinB), Karlskrona)

070-983 18 05, 0455-850 00
sven-ake.soderbjork@officersforbundet.se

Ulrika Palm (Göta trängregemente (T2), Skövde)
070-280 95 05, 0500-46 50 00
ulrika.palm@officersforbundet.se

Karl-Johan Boberg (Stockholms amfibieregemente (Amf 1), Haninge/Berga)
070-759 80 64
karl-johan.boberg@officersforbundet.se

.

Johan Falck (Flygstaben (FS), Såtenäs)
070-886 99 81, 0510-47 82 37
johan.falck@officersforbundet.se 

Ola Arvidsson (Bodens artilleriregemente (A 8), Boden)
070-693 88 63, 0921-349 816
ola.arvidsson@officersforbundet.se

Tim Björklund (Luftstridsskolan (LSS), Uppsala)
070-690 10 08, 018-19 69 68
tim.bjorklund@officersforbundet.se

Niclas Sköld (Skaraborgs regemente (P 4), Skövde) Tel. arb. 0500-46 46 61 Mobil 070-211 87 51 niclas.skold@officersforbundet.se