Valberedningen

Nedan finns kontaktuppgifter till respektive ledamot i Valberedningen.

Remiss 1

Remiss 1

Tidplan

Nominerade

Förslag styrelse

Förslag revisorer och ersättningskommitté

Adresslista

Remiss 2 (planeras skickas ut 230605)

Remiss 3 (planeras skickas ut 230911)

Slutligt förslag (planeras skickas ut 231030)

Ordinarie ledamöter

Sven-Åke Söderbjörk, ordförande (Marinbasen (MarinB), Karlskrona)

070-983 18 05, 0455-850 00
sven-ake.soderbjork@officersforbundet.se

Ulrika Palm (Göta trängregemente (T2), Skövde)
070-280 95 05, 0500-46 50 00
ulrika.palm@officersforbundet.se

Karl-Johan Boberg (Stockholms amfibieregemente (Amf 1), Haninge/Berga)
070-759 80 64
karl-johan.boberg@officersforbundet.se

.

Johan Falck (Flygstaben (FS), Såtenäs)
070-886 99 81, 0510-47 82 37
johan.falck@officersforbundet.se 

Ola Arvidsson (Bodens artilleriregemente (A 8), Boden)
070-693 88 63, 0921-349 816
ola.arvidsson@officersforbundet.se

Tim Björklund (Luftstridsskolan (LSS), Uppsala)
070-690 10 08, 018-19 69 68
tim.bjorklund@officersforbundet.se

Niclas Sköld (Skaraborgs regemente (P 4), Skövde) Tel. arb. 0500-46 46 61 Mobil 070-211 87 51 niclas.skold@officersforbundet.se