Motionstid

Sista dag för att lämna motioner var 14 augusti

Motioner

Det är inte svårt att skriva en motion, men det finns några tumregler att hålla sig till för att göra motionen tydlig:

  • Motionen ska bara behandla ett ämne. Den som vill ta upp fler ämnen skriver en motion om var sak.
  • Skriv en tydlig rubrik som talar om vad motionen handlar om.
  • Inled med en bakgrund till frågan.
  • Om det finns konkreta fall att hänvisa till, beskriv dem.
  • Sammanfatta förslagen i en eller flera korta ”att-satser”. Var noga med att formulera ”att-satsen”, då blir
    det tydligare vad du vill det ska fattas beslut om.
  • Använd gärna nedan mall för att skriva din motion