Motioner

Det är inte svårt att skriva en motion, men det finns några tumregler att hålla sig till för att göra motionen tydlig:

  • Motionen ska bara behandla ett ämne. Den som vill ta upp fler ämnen skriver en motion om var sak.
  • Skriv en tydlig rubrik som talar om vad motionen handlar om.
  • Inled med en bakgrund till frågan.
  • Om det finns konkreta fall att hänvisa till, beskriv dem.
  • Sammanfatta förslagen i en eller flera korta ”att-satser”. Var noga med att formulera ”att-satsen”, då blir
    det tydligare vad du vill det ska fattas beslut om.
  • Använd gärna nedan mall för att skriva din motion

Motion - förening

Som förening kan ni lämna in en motion till förbundsmötet.

Motion - medlem

Som enskild medlem kan du lämna in en motion till förbundsmötet. Motionen lämnar du till din lokalförening som gör ett yttrande innan motionen skickas in till förbundet.