Motionstid

Nedan kan du läsa motionerna
Sista dag för att lämna motioner var 14 augusti

Motion 1 - 47

Motion 1

Motion 2

Motion 3 

Motion 4

Motion 5

Motion 6

Motion 7

Motion 8

Motion 9

Motion 10

Motion 11

Motion 12

Motion 13

Motion 14

Motion 15

Motion 16

Motion 17

Motion 18

Motion 19

Motion 20

Motion 21

Motion 22

Motion 23

Motion 24

Motion 25

Motion 26

Motion 27

Motion 28

Motion 29

Motion 30

Motion 31

Motion 32

Motion 33

Motion 34

Motion 35

Motion 36

Motion 37

Motion 38

Motion 39

Motion 40

Motion 41

Motion 42

Motion 43

Motion 44

Motion 45

Motion 46

Motion 47

Motioner

Det är inte svårt att skriva en motion, men det finns några tumregler att hålla sig till för att göra motionen tydlig:

  • Motionen ska bara behandla ett ämne. Den som vill ta upp fler ämnen skriver en motion om var sak.
  • Skriv en tydlig rubrik som talar om vad motionen handlar om.
  • Inled med en bakgrund till frågan.
  • Om det finns konkreta fall att hänvisa till, beskriv dem.
  • Sammanfatta förslagen i en eller flera korta ”att-satser”. Var noga med att formulera ”att-satsen”, då blir
    det tydligare vad du vill det ska fattas beslut om.
  • Använd gärna nedan mall för att skriva din motion