Att delta på förbundsmötet

Anmälan

Anmälan till förbundsmötet ska göras senast den DD MÅN.

Boende

Förbundsmötet kommer att genomföras på Globe Hotel i Stockholm. Boendet bokas i samband med att du anmäler dig. Extra hotellnätter bokas också via förbundet med bekostas av den lokala föreningen.

Adress: Arenaslingan 7, Stockholm

Resa

Deltagare bokar själv resa via Resia enligt den instruktion som är utskickad.

E-post: affarsresor.kungsholmen@resia.se

Tel: 08 – 505 78 750

Öppettider: Mån-fre 08.00–17.00