Preliminär tidplan 

Tisdag den 14 november

från kl. 1030 Avprickning

1130 serveras lunch

1230 Öppnar förbundsmötet

1500 Påverkanstorg och utskottsarbete

2000 Påverkanstorget stänger

Onsdag 15 november

0830 Förbundsmötesförhandlingar enligt dagordning, behandling av propositioner och motioner
1300 Panelsamtal
1500 Val av förbundsordförande
1900 Samling för middag

Torsdag 16 november

0830 Förbundsmötesförhandlingar enligt dagordning, behandling av propositioner och motioner
1300 Val av övriga förbundsstyrelsen, revisorer m.fl. 
Förbundsmötet avslutas cirka kl. 1500


Notiser

231030: Nu finns valberedningens slutliga förslag, se flik valberedning

231013: Nu finns förbundsstyrelsens utvärdering och sammanfattning av förbundsstyrelsens pensionsutredning, se flik förbundsmötesdokument

231012, Nu finns motionerna att läsa, se flik motioner

230912, Valberedningens remiss 3, se flik valberedning