Påverkanstorg

14 november

Kl HH.MM inflytandepunkt 1-2 stänger för tilläggsyrkanden och nya ärenden

Kl  HH.MM inflytandepunkt 3-5 stänger för tilläggsyrkanden och nya ärenden

Kl  HH.MM inflytandepunkt 3-5 öppnas möjligheten att ansluta sig till tilläggsyrkanden samt nya ärenden

Kl  HH.MM stänger påverkanstorget och möjligheterna att ansluta sig till tilläggsyrkanden samt nya ärenden

 

Under kvällen kommer underlaget i dagordning att uppdateras inför onsdagens plenidebatt och beslut.