Påverkanstorg

14 november

Påverkanstorg genomförs på eftermiddagen och kvällen. Du kan läsa mer om påverkanstorget under knapparna till höger. Anvisningar genomförande Påverkanstorg

Följdyrkande och nytt ärende

Officersföreningen kan förbereda sig inför påverkanstorget genom att ta fram följdyrkande till propositionerna eller motioner. Vid påverkanstorget kan officersföreningarna även föreslå nytt ärende. Även det kan officersföreningen förbereda i förväg.
Nedan kan du hämta mallar för att redan nu skriva följdyrkanden eller nya förslag.