Delegat vid förbundsmötet

Varje förenings antal delegater baseras på föreningens aktiva medlemmar 1 januari 2020. 
Medlemsantal per 150 st-intervall berättigar till 1 delegat, utom för OF Ä där siffran är 1000 medlemmar.

Anmälan delegat