Valberedningen

Nedan finns kontaktuppgifter till respektive ledamot i Valberedningen samt vilka föreningar som denne är kontaktperson för.

Förslag till förbundsmötet

Remiss 1

Remiss 2

Remiss 3 (2020-09-07)

Ordinarie ledamöter

Sven-Åke Söderbjörk (Marin B, Karlskrona)

Ordförande
070-983 18 05, 0455-850 00
sven-ake.soderbjork@officersforbundet.se
OF Södra Skåningarna (P7)
OF Eksjö Garnison
Kustflottans OF
OF MarinB/SSS
OF Göteborg
OF Ä
Marinstaben

Björn Blomberg (HKV, Stockholm)
070-257 35 03, 08-788 750 00
bjorn.blomberg@officersforbundet.se
OF Högkvarteret
Livgardets OF
OF Karlberg
Arméstabens OF
MR Mitt

Roger Karlsson (F17, Ronneby)
070-857 37 50, 0457-47 12 92
roger.karlsson@officersforbundet.se
OF Amf
OF F17
OF FHS
Försvarsdepartementets OF
MR Syd

Ulrika Palm (Trängregementet, Skövde)
070-280 95 05, 0500-46 50 00
ulrika.palm@officersforbundet.se
Wanäs OF
OF Skaraborgarna
OF TrängR
OF MSS
MR Väst

.

Johan Falck (Flygstaben, Såtenäs)
070-886 99 81, 0510-47 82 37
johan.falck@officersforbundet.se
OF F7
OF Helikopter
Halmstadskolornas OF
OF FMV
OF Flygstaben

Ola Arvidsson (A9, Boden)
070-693 88 63, 0921-349 816
ola.arvidsson@officersforbundet.se
OF Bothnia
OF F21
OF HvSS
OF SkyddC
OF FortV
MR Norr

Tim Björklund (LSS, Uppsala)
070-690 10 08, 018-19 69 68
tim.bjorklund@officersforbundet.se
OF Lv6
OF Enköping (LedR)
OF FMLOG
OF FMTIS
Ärna OF

Suppleanter

Ivar Fredriksson (LedR, Enköping)070-576 40 01, 0171-15 72 01
ivar.fredriksson@officersforbundet.se

Michael Lundström (3.Sjöstridsflj, Karlskrona)
070-872 67 59, 0455- 85 00
michael.lundstrom@officersforbundet.se

Jan-Åke Andersson (P4, Skövde)
070-673 50 11, 0500-465 000
jan-ake.andersson@officersforbundet.se