Proposition och förslag

En proposition är förbundsstyrelsens förslag till förbundsmötet. Propositionerna kommer tillsammans med motionerna att diskuteras på påverkanstorget.
Förslag är andra beslutsunderlag som lämnas till förbundsmötet från utsedda kommittéer och revisorer.

Förslag

Protokoll