Påverkanstorg

9 november
Påverkanstorget öppnar kl 12.00 så att ombuden kan lägga tilläggsyrkanden, anmäla nytt ärende samt ställa sig bakom motioner och propositioner.

10 november

Kl 14.00 inflytandepunkt 1-2 stänger för tilläggsyrkanden och nya ärenden

Kl 15.30 inflytandepunkt 3-5 stänger för tilläggsyrkanden och nya ärenden

Kl 16.00 inflytandepunkt 3-5 öppnas möjligheten att ansluta sig till tilläggsyrkanden samt nya ärenden

Kl 17.00 stänger påverkanstorget och möjligheterna att ansluta sig till tilläggsyrkanden samt nya ärenden

 

Under kvällen kommer underlaget i dagordning att uppdateras inför onsdagens plenidebatt och beslut.Aktiviteter från påverkanstorget