Att lämna in en motion

Varje inlämnad motion bör bara behandla en fråga.

Det är tillåtet att skriva hur många motioner som helst.

Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.

Beskriv vad ärendet handlar om, vad ligger bakom den förändring du vill göra.

Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att förbundsmötet ska. Beslutet skrivs i form av "att"-satser.

Om du lämnar in motionen som medlem ska du skicka din motion till din lokalförening som sedan skickar den vidare till förbundet.

Motionen ska vara förbundet tillhanda senast den 9 augusti.