Välkommen till Officersförbundets förbundsmöte 2020!

Datum  10-12 november 2020
Plats  Digitalt

Din anmälan ska vara oss tillhanda senast den 9 september.
För justering eller efteranmälan, skicka e-post till forbundsmote@officersforbundet.se.

Tisdag 10 november

Programmet uppdateras och publiceras närmare mötet.                

Onsdag 11 november

Programmet uppdateras och publiceras närmare mötet.

Torsdag 12 november

Programmet uppdateras och publiceras närmare mötet.