Instruktioner

Att delta på förbundsmötet

Ensam deltagare

Ombuden kopplar upp sig med sin egen enhet och följer mötet och använder funktionerna i mötesverktyget. OBS! Inloggning med bank-id.

Talardator

Flera deltagare som delar skärm. Ombuden kopplar upp sig mot en talardator vid inloggningen i sin egen enhet och när ett ombud blir tilldelad ordet används den datorn för ljud och bild. Ombudens egen dator används för omröstningar, lägga in yrkanden, begära ordet, läsa dokument. OBS! Inloggning med bank-id.

Gäst

Ser sändningen av förbundsmötet och de olika påverkanstorgen via förbundets Youtube kanal.

https://www.youtube.com/watch?v=Keos4do12Ac


Problem?
Om du får problem med systemet Easymeet under förbundsmötesperioden (9-12 november) ring: 018-54 24 23.