Välkommen till Officersförbundets förbundsmöte 2020!

Datum  10-12 november 2020
Plats  Stockholm, Quality Hotel Globe (mer information om hotellet)

Din anmälan ska vara oss tillhanda senast den 17 augusti.

Tisdag 10 november

10.00 Samling och avprickning                    

11.30 Lunch

12.30 Förbundsmötet öppnas

13.45 Förbundsmöte enligt dagordning

1800 Middag                    

Onsdag 11 november

08.30 Förbundsmöte enligt dagordning

12.00 Lunch

13.00 Extern talare

15.15 Förbundsmöte enligt dagordning

19.30 Förbundsmötesmiddag

Torsdag 12 november

08.30 Förbundsmöte enligt dagordning

12.00 Förbundsmötets avslutande 

Deltagande