Välkomna till Officersförbundets förbundsmöte 2020!

Plats Digitalt

Tisdag 10 november

Programmet uppdateras och publiceras närmare mötet.              

Onsdag 11 november

Programmet uppdateras och publiceras närmare mötet.

Torsdag 12 november

Programmet uppdateras och publiceras närmare mötet. 

2020-09-15 - Motioner
Motioner publicerade

Läs mer
2020-09-07 Valberedningens remiss 3

Underlagen för valberedningens remiss 3 är nu publicerade.
Läs mer

2020-08-31 Genomförande av förbundsmötet
Förbundsstyrelsen har fattat beslut om att förbundsmötet ska genomföras digitalt. Mer information om detta kommer att skickas ut närmare mötet.

2020-07-03 Utskick av kallelse

Kallelsen till förbundsmötet är skickad till de e-postadresser som vi har registrerade till lokalföreningarna.

Läs kallelsen samt anmäl deltagare

2020-04-27 Valberedningens remiss 2
Underlagen för valberedningens remiss 2 är nu publicerade.
Läs mer

2020-04-01 Motioner
Dags att börja fundera på motioner som ska skickas in till förbundsmötet. Läs mer

2020-02-17 Valberedningens remiss
Underlagen för valberedningens remiss 1 är nu publicerade.
Läs mer