Tidplan i stort 

(preliminära tider)

Tidplan i stort

(preliminära tider)

Måndag den 9 november
12.00 Förbundsmöte och påverkanstorg öppnas för yrkanden och talarlistor.
Tisdag den 10 november
08.30 Upprop i Easymeet
09.00 Förbundsmötet öppnas

Extern invigningstalare: Peter Hultqvist, försvarsminister
Förhandlingarna börjar
Föredragningslista p. 3- 16
Mötet ajouneras
Anvisningar för utskottsarbete och påverkanstorg (se separat information)

Onsdag 11 november
08.30 Upprop i Easymeet
09.00 Förhandlingarna återupptas
Föredragningslista p. 17 - 24
Föredragningslista p. 25 (kallande av hedersmedlem)
Föredragningslista p. 26 - 29
17.30 Preliminär ajournering av mötet
Torsdag 12 november
08.30 Upprop i Easymeet
09.00 Externa talare

Klas Eksell, personaldirektör FM

Robert Egnell, rektor FHS

Utdelning av stipendier och medaljer
Förhandlingarna återupptas
Föredragningslista p. 30 - 33, personval
Förbundsmötet avslutas

 


Nyheter

2020-10-27 - Valberedningens slutliga förslag
 Valberedningens slutliga förslag till förbundsmötet finns publicerat under "Valberedningen" samt är utskickad till samtliga föreningar.
2020-10-20 - Utskick till ombud
Mailutskick till ombuden angående förberedelser som behöver göras innan mötet. Informationen finns också under "Deltagande".
2020-10-14 - Propositioner
Propositionerna 1-7 uppdaterade
Läs mer
2020-09-15 - Motioner
Motioner publicerade

Läs mer
2020-09-07 Valberedningens remiss 3

Underlagen för valberedningens remiss 3 är nu publicerade.
Läs mer

2020-08-31 Genomförande av förbundsmötet
Förbundsstyrelsen har fattat beslut om att förbundsmötet ska genomföras digitalt. Mer information om detta kommer att skickas ut närmare mötet.

2020-07-03 Utskick av kallelse

Kallelsen till förbundsmötet är skickad till de e-postadresser som vi har registrerade till lokalföreningarna.

Läs kallelsen samt anmäl deltagare

2020-04-27 Valberedningens remiss 2
Underlagen för valberedningens remiss 2 är nu publicerade.
Läs mer

2020-04-01 Motioner
Dags att börja fundera på motioner som ska skickas in till förbundsmötet. Läs mer

2020-02-17 Valberedningens remiss
Underlagen för valberedningens remiss 1 är nu publicerade.
Läs mer