Välkomna till Officersförbundets förbundsmöte 2020!

Plats Globe Hotell, Stockholm  (mer information om hotellet)

OBS! Kan komma att justeras.

Tisdag 10 november

10.00 Samling och avprickning                      

11.30 Lunch

12.30 Förbundsmötet öppnas

13.45 Förbundsmöte enligt dagordning

1800 Middag                      

Onsdag 11 november

08.30 Förbundsmöte enligt dagordning

12.00 Lunch

13.00 Extern talare

15.15 Förbundsmöte enligt dagordning

19.30 Förbundsmötesmiddag

Torsdag 12 november

08.30 Förbundsmöte enligt dagordning

12.00 Förbundsmötets avslutande 

2020-04-27 Valberedningens remiss 2
Underlagen för Valberedningens remiss 2 är nu publicerade.
Läs mer

2020-04-01 Motioner
Dags att börja fundera på motioner som ska skickas in till förbundsmötet. Läs mer

2020-02-17 Valberedningens remiss
Underlagen för Valberedningens remiss 1 är nu publicerade.
Läs mer